Osakkeenomistajan remontti-ilmoitus

Ilmoitusvelvollisuus

Uuden asunto-osakeyhtiölain (2010) mukaan osakkaan on tehtävä hallitsemiensa tilojen muutos- tai kunnossapitotöistä yhtiölle etukäteen kirjallinen ilmoitus. Ilmoituksen on sisällettävä tiedot aiotusta työstä, vakuutus hyvän rakentamistavan noudattamisesta, sekä arviointi vahingosta tai haitasta, jota aiotuista töistä mahdollisesti voi aiheutua yhtiölle tai muille osakkaille. Töitä ei saa aloittaa ennen kuin osakas on saanut niihin yhtiön luvan. Yhtiön edustajana asiassa toimii isännöitsijä.

Ilmoitusvelvollisuuden alaisia töitä ovat esim. märkätilatyöt, lattiapinnoitetyöt, rakenteisiin ja kalusteisiin kohdistuvat työt sekä sähkö-, putki- tai ilmanvaihtolaitteisiin liittyvät työt. Pääsääntö on, että lähinnä vain tavallisia maalaus- ja tapetointitöitä ei tarvitse ilmoittaa. Epävarmoissa tilanteissa on aina kysyttävä asiaa isännöitsijältä.

 

Yleisiä edellytyksiä

Putki- ja sähkötöitä saavat tehdä vain alan yritykset, joilla on niihin vaadittavat luvat ja vastuuvakuutukset. Yksityishenkilöt eivät saa niitä tehdä. Samoin vedeneristystöitä saavat tehdä vainalan yritykset ja vedeneristäjältä vaaditaan VTT:n pätevyystodistus. Yhtiöllä on oikeus vaatia kirjallinen työselostus. Yhtiö voi myös töiden kuluessa asettaa tarvittaessa lisäedellytyksiä.Töissä on noudatettava hyvää rakentamistapaa.

 

Töiden valvontaoikeus

Yhtiöllä on oikeus valvoa työtä ja valvonnan kustannuksista vastaa osakas. Yhtiö päättää, kuka valvonnan suorittaa.

 

Jätteiden käsittely

Remonttijätteitä ei saa viedä taloyhtiön jätteen keräilypaikkaan, vaan ne on kuljetettava pois omalla kustannuksella.

 

Sijainti

© Isännöinti Hietikko Oy